สำนักงานแห่งชาติ


สาขาเซินเจิ้น:ชั้น 5 อาคาร D อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหวินเทา ชุมชน ยิ่งเรนซือ ถนน ชิหยาน เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น

สาขาปักกิ่ง: ห้อง 205 อาคาร A ศูนย์ ว่านไก่ เลขที่ 316 ถนน ว่านเฟิง ถนน หลิวหลี่เฉียว เขตเฟิงไถ ปักกิ่ง


สาขากวางโจว: ห้อง 513 อาคาร 1 เลขที่ 189 ถนน ดันเหอ กวางโจวอเวนิวใต้ เค่อชุน เขตไห่จู กวางโจว กวางตุ้ง จีน

สาขาเซี่ยงไฮ้:ห้อง 1903 อาคาร A สำนักงาน กรีนแลนด์ บันด์ เลขที่ 868 ถนน หลงหัว ทิศตะวันออก เขต หวงผู่ เซี่ยงไฮ้รับราคาล่าสุด? เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)